Styrelsen informerar

Söndag 27 Januari
Årsmöte 2019
Falkenbergs simklubb kallar till ordinarie årsmöte torsdagen den 14 mars!

Mötet börjar 18:00 i Sparbankens lokaler med ingång från baksidan. Eventuella motioner skall vara inskickade till styrelsen senast 14 februari.

Länk till kallelse och länk till dagordning! Verksamhetsberättelse inklusive förvaltningberättelse för 2018 och verksamhetsidé inklusive budget för 2019, revisionsberättelse samt motion med svar finns under protokoll på klubbfliken.


Falkenbergs simklubb står och faller med ideella krafter!

Föreningen har duktiga anställda och stabil ekonomi, men alla funktioner i en förening kan man inte lösa med anställda. Därför är Falkenberg Simklubb beroende av att tillräckligt många av våra drygt 800 medlemmar engagerar sig ideellt för att kunna drivas och växa.

Styrelsen saknar idag två ledamöter och det är också svårt att få folk engagera sig i de ideella grupperna och som ideella tränare. Det finns några eldsjälar som lägger ner mycket tid och som får dra ett tungt lass, men i längden är det svårt att behålla entusiasm och orka med det och då väljer de ofta att sluta.

Därför är det viktigt att så många som möjligt engagerar sig ideellt så att många gör lite. Ideellt arbete är roligt det kan många av oss intyga, men det kan också bli för mycket när man är för få. Lämna gärna in motioner om ni vill förändra, men det allra bästa är om ni som har drivkraft och idéer väljer att gå in och arbeta ideellt! Många av de som idag är engagerade har äldre barn som ibland också redan har slutat simma, medan inte så många med mindre barn kommer in i det ideella arbetet!
Söndag 13 Januari
Läget är akut!
Klitterbadet har nyligen gjort en akutrenovering som bara löser problem på kort sikt. En förstudie ska komma med förslag till politikerna om vad för typ av simhall som Falkenberg ska ha i framtiden. Det har publicerats en artikel i HN lördag 12 januari som lyfte fram två renoveringsalternativ och ett tredje alternativ där en vision med äventyrsbad beskrivs utan att nämna något om huruvida en simbassäng ingår, och där inget sades om Falkenbergs Simklubb och våra behov.

Vi måste snarast starta en lobbygrupp för att kunna påverka förstudien, den allmänna opinionen och få en inriktning som också är bra Falkenberg Simklubb och som kan lyfta och utöka vår verksamhet och våra möjligheter att arrangera tävlingar i framtiden!

Anmäl ert intresse till styrelsen!

Måndag 6 Augusti
Styrelsen informerar
Information, protokoll och kontaktuppgifter till styrelsen och arbetsgrupper finns här!
Måndag 25 Juni
Anmälan till våra kurser
Nu öppnar vi anmälan till våra kölistor för höstterminen 2018 inom Babysim-, Minisim- och Simskola samt Vuxencrawl steg 1.

Det gäller bara för alla som inte har gått någon kurs under vårterminen 2018.
Alla som har deltagit under vårterminen har platsgaranti till nästa termin.

Hur man anmäler - klicka här!

Onsdag 16 Maj
Integritetspolicy för Falkenbergs Simklubb
Din personliga integritet är viktig och därför ser nu Falkenbergs Simklubb över hur vi behandlar personuppgifter. Dataskyddsförordningen (GDPR) är en lag som röstades igenom av EU parlamentet den 14 april 2016 och som nu börjar gälla inom hela EU från den 25 maj 2018.

Vi har därför tagit fram en integritetspolicy som kan nås med en länk längst ner på varje sida.
Fredag 4 Maj
Verksamheten behöver ytterligare hjälp till hösten
Falkenbergs Simklubb söker simlärare, simlärarassistenter, babysiminstruktörer med eller utan utbildning. Terminen startar i September. 2-15 tim / vecka. 12 veckor /termin.

Kontakta: kansli@falkenbergsk.se
Telefon: 070-407 96 66
Tisdag 17 April
Utvecklingskväll med grupperna
Falkenberg Simklubbs ideella grupper och styrelsen samlades på kvällen den 17 April till samverkan och för att inleda en utvecklingsprocess i vår förening och av vår verksamhet.

Vi har förmånen att få hjälp med detta genom idrottslyftet av Katharina Nilsson som är en duktig Idrottskonsulent och utbildare från SISU.

Vi hade en trevlig och nyttig kväll tillsammans med god uppslutning från:

Ungdomsgruppen
Sponsorgruppen
Eventgruppen
Motionsgruppen

Fredag 16 Mars
Protokoll från styrelsemöten och andra dokument
Torsdag 15 Mars
Kontakta styrelsen och arbetsgrupper
Fredag 2 Februari
Värdegrund för FSK
Falkenbergs Simklubb har tagit fram en värdegrund för föreningen som finns publicerad på hemsidan:

Länk till lagringsplats där värdegrund för FSK finns publicerad 
Onsdag 31 Januari
Frivilliga till Tävlingskommittén
Falkenbergs simklubb söker dig som vill vara med Falkenberg simklubbs tävlingskommitté och hjälpa till med att arrangera tävlingar såsom Klubbmästerskap och Falkenberg Race. Vi behöver bli fler som kan driva ett tävlingssekretariat, testa på att vara speaker, kunna koppla ihop ett automatiskt tidtagningssystem, lära sig att använda ”Wingrodan” för administrering av grenar, tävlande, startlistor, lagkapper, seedning, manuell och automatisk tidtagning , etc.

Om detta låter spännande så hör av dig till Tore Holmefalk 0708-960 666, tk@falkenbergsk.se för ytterligare information

Måndag 11 September
Arbetsmöte 11 September
Styrelsen hade arbetsmöte den 11 September och fortsätter strukturerings- och förändringsarbetet med föreningen. Arbetet baseras på och knyter an till de utbildningar styrelsen deltagit i under våren genom SISU.

Utbildningarna som vi deltagit i riktar sig i huvudsak till styrelser i ideella föreningar och berör områden som arbetsgivaransvar, arbetsrätt, organisation, föreiningsidé, värdegrund, verksamhetsidé, mål, vision och verksamhetsplan.

 

Torsdag 24 Augusti
Du som är ung skall också kunna påverka!

”Ungdomsgruppen” har nu skapats för att barn och ungdomar i klubben skall kunna vara med och påverka och för att era synpunkter på träning, tävling och övrig verksamhet skall komma fram till styrelsen och verksamheten, samtidigt som ni träffas och har kul tillsammans.

Exakt hur gruppen skall arbeta och drivas är inte klart ännu, men det kommer att förtydligas under hösten!

Medlemmar:
Elsa Rehn
Linnea Andersson
Dennis Anderssson
Carl Storberg
Mats Rehn
Emil Curlow

Kontakta ungdomsgruppen via mail

Torsdag 24 Augusti
Utveckla Falkenbergs Simklubbs olika event!
"Eventgruppen” har nu skapats för att utveckla läger, kurser, speciella arrangemang och roliga upptåg för barn, ungdomar, vuxensimmare och övriga medlemmar. Syftet är att öka kamratskap och sammanhållning inom föreningen samtidigt som man tränar, utvecklas eller bara träffas och har roligt tillsammans.

Exakt hur gruppen skall arbeta och drivas är inte klart ännu, men det kommer att förtydligas under hösten!

Medlemmar:
Johannes Andersson
Angelica Bengtsson
Paul Svensson
Emma Lidwall McAdam

Kontakta Eventgruppen via e-post

Torsdag 15 Juni
Arbetsmöte 15 Juni
Styrelsen hade arbetsmöte den 15 Juni och fortsätter strukturerings- och förändringsarbetet med föreningen. Arbetet baseras på och knyter an till de utbildningar styrelsen deltagit i tidigare genom SISU.

Vi jobbade bland annat med "årshjulet" som är ett sätt att planera och visulisera styrlesens olika aktiviteter under året med start och stopp vid det ordinarie årsmötet.

Inget ytterligare ett arbetsmöte är planerat för närvarande, men vi har ordinarie styrelsemöte 6 juli.

Tisdag 13 Juni
Stipendium till våra duktiga undgomstränare
Styrelsen har glädjen att meddela att Hallands Idrottsförbund i samarbete med Folksam tagit ut Johannes Andersson och Jouline Svensson till Ledarcamp en spännande, inspirerande och överraskande helg på Hotell Ronneby Brunn.

LedarCamp är en mötesplats och inspirationskälla för unga idrottsledare som genomförs under 2017 på ett antal olika platser i landet. Sammanlagt kommer 200 idrottsungdomar med ledaruppdrag i åldern 16-25 år, lika många killar som tjejer, att få chansen att utvecklas som ledare och knyta kontakter med ungdomar från andra distrikt.
Torsdag 8 Juni
Arbetsmöte 8 Juni
Styrelsen hade arbetsmöte den 8 Juni och fortsätter strukturerings- och förändringsarbetet med föreningen. Arbetet baseras på och knyter an till de utbildningar styrelsen deltagit i tidigare genom SISU.

Utbildningarna som vi deltagit i riktar sig i huvudsak till styrelser i ideella föreningar och berör områden som arbetsgivaransvar, arbetsrätt, organisation, föreiningsidé, värdegrund, verksamhetsidé, mål, vision och verksamhetsplan.

Ytterligare ett arbetsmöte är planerat till den 15 Juni.
Torsdag 1 Juni
Styrelsemöte 1 Juni
Styrelsemöte hölls på Beranders färg 1 Juni. En ny typ av s.k."strukturerad dagordning" prövades för första gången. Syfte med den nya dagordningen är att effektivisera beslutprocessen i styrelsearbetet genom att dela in mötet i faser och att först ta Beslut som förberetts i förväg, för att därefter fortsätta med Samtal som är nästa steg i att förbereda beslut inför kommande möte och sist Rapporter/information där även verksamheten medverkar. Mötet började 18:30 med bara styrelsen samlad medan verksamheten anslöt först 19:30, mötet pågick sedan ytterligare ett par timmar. Styrelsen är nöjd med de nya arbetsättet som tveklöst är ett effektivare sätt att ta beslut i redan förberedda frågor, dock blev tiden för samtal lite knapp denna gången.

Mötesprotokoll från mötet finns nu publicerat och nästa styrelsemöte är planerat till 2017-07-06.
Måndag 22 Maj
Tävlingskalendern
Nu är tävlingskalendern uppdaterad med aktuella tävlingar och man kan ladda ner inbjudan och PM samt använda länkar för att kolla resultat!  
Söndag 21 Maj
Utbildning
Utbildningen "från idé till verksamhet" genomfördes i Vesterhavets lokaler. Utbildningen hålls av Henrik Kareld från Utbildningsringen AB mellan 09:00-15:00 genom SISU. Utbildningen riktar sig i huvudsak till styrelser i ideella föreningar och berörde områden som arbetsgivaransvar, arbetsrätt, organisation, föreiningsidé, värdegrund, verksamhetsidé, mål, vision och verksamhetsplan.
Tisdag 9 Maj
Simkonfirmation 2018
Under sommaren 2018 kommer ungdomar födda 03/04 från de halländska simklubbarna att bjudas in till simkonfirmationsläger i Oskarström. Enligt tradition roterar ansvaret mellan de olika simklubbarna. Lägret har varit mycket uppskattat och har även haft deltagare utanför Halland. För 2018 års simkonfaläger ansvarar Falkenbergs simklubb. Lägret hålls i Oskarström under tre sommarveckor. Prästen i Oskarströms församling heter Anders Carlwe.

För att kunna genomföra lägret kommer det att behövas hjälp av föräldrar och de inom Falkenbergs Simklubb med barn i den åldern har kontaktats. För att delta på konfirmationslägret krävs det att alla föräldrarna hjälper till med pass under de aktuella veckorna. Det har tidigare varit ett max antal på 40 konfirmander. Inbjudan till de andra klubbarna brukar enligt traditionen lämnas i samband med Laxaleken på brottet nu i maj.

Styrelsen för Falkenbergs simklubb hoppas på många sugna simkonfirmander 2018. Vi önskar att ni som föräldrar mailar tillbaka. Efter det mailar vi ut det materialet som finns, så att planeringen kan börja. Finns det tankar och funderingar, så är det bara att ni hör av er!
Måndag 8 Maj
Falkenberg Race
Nu har det gått en månad sedan Falkenberg Race 2017 med över 2700 starter, ett stort och lyckat evenemang! Styrelsen vill påminna om detta och tacka alla medlemmar, simmare, tränare, släktingar, klitterbadets personal, sponsorer, andra klubbar och inte minst våra anställda Malin och Ulrike för allt arbete som ni lägger ner för att denna tävling skall gå att genomföra!

Ett speciellt tack till Tore Holmefalk som var speaker och som organiserar mycket i förväg och som alltid är lika professionell oavsett vad det handlar om!

Styrelsen och verksamheten kommer att följa upp årets Falkenberg Race på styrelsemötet den 1 Juni och passa nu på om ni har synpunkter eller förbättringsförslag att kontakta oss (mail) med era ideér!
Lördag 6 Maj
Habiliteringen
Verksamheten har bokat möte med habiliteringen för att presentera Falkenberg Simklubb och hur vi kan inkludera barn med behov i vår verksamhet.
Onsdag 3 Maj
Nästa SISU utbildning
Den 21/5 kommer SISU-utbildningen "från idé till verksamhet" att genomföras. Utbildningen hålls av Henrik Kareld, och Katharina Nilsson från SISU i "Vesterhavets" lokaler mellan 09:00-15:00. Styrelsen och verksamheten är kallad, men alla kan inte deltaga denna gången och de som är med får försöka vidarebefordra information, till de som inte kan närvara.
Söndag 30 April
Möte om SISU utbildningar
Styrelsen har haft ett möte med Katarina Nilsson representant för SISU och har beslutat att göra ett gemensamt arbete med att förtydliga "från idé till verksamhet".

SISU idrottsutbildarna kan stötta vår förening att skräddarsy utbildningsinsatser utifrån våra behov. SISU idrottsutbildarna är en resurs för föreningen!
Tisdag 25 April
SISU utbildning för styrelsen
Fia Christiansson, Fredrik Berander och Åsa Curlow deltog i en utbildning i Kungsbacka via SISU som heter ”Att leda och utveckla en ideell förening”, den var bra och rekommenderas övriga styrelsemedlemmar!

Vid utbildningen i Kungsbacka fick deltagarna ta del av en översiktskarta/modell där syftet var att beskriva föreningens idé till verksamhet; föreningens vision, föreningsidé, värdegrund, verksamhetsidé, mål och verksamhetsplan.
Carlsberg
Ekholmen
Svenska spel
Inter sport
Sparbanken
Klitterbadet
Strandbaden
Skrea rör
Engelsons
Ekängen
Vinbergs mekaniska
SF
SK Bygg
Ledel
Team Sportia
Woody

Kontakt

Kansli

Ulrike Feldhusen
E-post: kansli@falkenbergsk.se
Telefon: 070-407 96 66

Ekonomi

Ulrike Feldhusen
E-post: kassor@falkenbergsk.se
Telefon: 070-407 96 66

Integritetspolicy
Kreera web&design