Medleyskola

Medleyskolan är fortsättningen på simskolan. Här simmar vi alla simsätt under lekfulla former och vi fokuserar mycket på att utveckla tekniken. Här får man också lära sig att starta och vända. Medleyskolan följer Svenska simförbundets simlinje och vi jobbar med medleyplaketter och utmanaren.

Medleyskola/Teknikskola under utveckling

Detta innebär att instruktörerna under terminen för protokoll över barnens utveckling på samma sätt som vi gör i simskolan och när man uppnått alla teknik och kunskapskrav så kan man köpa en Plakett. Instruktörerna kommer också att föra protokoll över barnens simtider och när man uppnått de tider som gäller för Utmanaren så får man lov att köpa en pokal. Utmanaren i teknikskolan. Från och med vårterminen 2015 jobbar vi med Medley-plaketter och Både plaketter och pokaler är självklart helt frivilliga men kan tjäna som en morot för de barn som sporras av detta. Färdighetsprotokollet och tiderna kommer att ligga till grund för uppflyttning mellan nivåerna.Detta kommer också göra att vi kan hålla en högre kvalité i vår teknikskola och se att varje barn utvecklas.

Kontakta oss


Carlsberg
Ekholmen
Svenska spel
Inter sport
Sparbanken
Klitterbadet
Strandbaden
Skrea rör
Engelsons
Ekängen
Vinbergs mekaniska
SF
SK Bygg
Ledel
Team Sportia
Woody

Kontakt

Kansli

Ulrike Feldhusen
E-post: kansli@falkenbergsk.se
Telefon: 070-407 96 66

Ekonomi

Ulrike Feldhusen
E-post: kassor@falkenbergsk.se
Telefon: 070-407 96 66

Integritetspolicy
Kreera web&design